Бухгалтерський облік

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ: ТЕПЕР І В УКРАЇНІ

Верховна Рада України удосконалила правові та організаційні засади національної стандартизації, привела їх у відповідність до європейської моделі. Крім цього, утворено єдиний національний орган стандартизації.

Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуватимуть на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлено нормативно-правовими актами.

Доступ до текстів нацстандартів та кодексів усталеної практики, обов’язковість застосування яких установлено нормативно-правовими актами, буде безоплатним. А нацорган стандартизації розміщуватиме їх на своєму веб-сайті не пізніше ніж через 30 календарних днів із дня набрання ними чинності.

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.14 р. № 1315-VII. Набирає чинності з 04.01.15 р.

РОЗДРУКІВКА ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА НА ПОТЯГ – ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ: ДУМКА МІНФІНУ

Чи буде електронний проїзний документ підставою для відшкодування витрат працівнику?

ВІДПОВІДЬ
Спеціалісти Мінфіну вже вкотре нагадали, що при відрядженні підставою для відшкодування працівнику витрат на купівлю квитка на потяг буде роздрукований на папері посадочний документ. Електронного квитка замовленого через Інтернет буде не достатньо.

При перевезенні багажу достатньо перевізного документу, а в разі замовлення послуги в потязі (приміром, постільної білизни) – документ на послуги. Проте не забуваймо, що ці документи також мають бути роздруковані на папері.

Щодо використання проїзних документів, оформлених і оплачених через Інтернет,
читайте в № 115 газети “Все про бухгалтерський облік”.

Чи потрібно перекладати документи, привезені із закордонного відрядження читайте в № 102 газети “Все про бухгалтерський облік”. Витрати на відрядження: як підтвердити документально, шукайте в № 88-89 газети “Все про бухгалтерський облік”.
Лист Мінфіну “Щодо службових відряджень” від 19.12.2013 р. N 31-07230-16-10/36949
У відповіді враховано норми законодавства станом на 18.06.2014

ЯК НАРАХОВУЮТЬ НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ І ПРЕСТИЖНІСТЬ ПРАЦІ ПЕДАГОГАМ
Підкажіть, як нараховують надбавку за престижність праці педагогічним працівникам? Якими нормативними документами керуватися?

ВІДПОВІДЬ
Надбавку за престижність педагогічної праці виплачують відповідно до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.11 р. № 373.

Нараховують її в розмірі не більше 20% посадового окладу (тарифної ставки) усім педагогічним працівникам, посади яких зафіксовані в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (далі – Перелік № 963).

Надбавку встановлюють на весь обсяг педагогічного навантаження працівника. Якщо ж особи із числа педпрацівників також ведуть викладацьку роботу, надбавку нараховують як за основною посадою, так і за години викладацької роботи (див. лист МОНмолодьспорту України від 25.05.11 р. № 1/9-385). Детально про порядок нарахування надбавки за престижність педагогічної праці читайте в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 52 за 2013 р., стор. 42, та № 36 за 2014 р., стор. 18.

Ще одну гарантовану виплату – надбавку за вислугу років – педагоги отримують згідно з абз. 9 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII та Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою КМУ від 31.01.01 р. № 78 (далі – Порядок № 78). Як і попередню виплату, таку надбавку виплачують лише особам, які обіймають вказані в Переліку № 963 посади.

Надбавку за вислугу років нараховують щомісяця залежно від стажу педроботи працівника. За наявності педстажу більше 3 років працівнику нараховують 10%, більше 10 років – 20%, більше 20 років – 30%. При цьому до стажу педроботи зараховують час роботи на посадах, передбачених Переліком № 963, а також інші періоди, вказані в п. 2 Порядку № 78. Детально про гарантії педагогічних працівників повідає газета «Все про бухгалтерський облік» № 72 за 2013 р., стор. 41.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 23.06.2014

ЯК ВИЗНАЧИТИ ШТАТНУ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ЗВІТУ З ЄДИНОГО ВНЕСКУ
Як визначити штатну чисельність працівників для заповнення звіту з єдиного внеску?

ВІДПОВІДЬ
ГУ Міндоходів у м. Києві нагадує, що штатною чисельністю працівників вважають встановлений роботодавцем на перше число звітного періоду склад працівників, з якими укладено трудовий договір відповідно до затвердженого роботодавцем штатного розпису. При цьому в таблиці 1 Додатка 4 Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску показник «середньооблікова кількість штатних працівників» визначають відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.05 р. № 286. У такий чисельності також враховують:
– працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (показник заповнюють відповідно до наказу Мінпраці України «Про затвердження форми звітності N 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» від 10.02.07 р. № 42);
– працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (показник заповнюють відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI).

Нагадаємо: до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:
1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:
– має на утриманні дітей віком до шести років;
– виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину- інваліда;
– утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності);
2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років;
6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Питанням зайнятості населення присвячено спецвипуск газети «Все про бухгалтерський облік» № 68 за 2013 р. А нормативні документи з цього питання знайдете у № 58-59 за 2013 р.

За даними офіційного веб-сайта ГУ Міндоходів України у м. Києві http://kyiv.minrd.gov.ua

У відповіді враховано норми законодавства станом на 25.06.2014

ПЕРЕВЕЗЕННЯ БЕЗ ТТН: ЧИ Є ПРАВО НА ПОДАТКОВІ ВИТРАТИ І КРЕДИТ З ПДВ
Чи можна віднести витрати на перевезення вантажу до податкових та сформувати
кредит з ПДВ у разі відсутності ТТН?

ВІДПОВІДЬ
Спір про обов’язкову наявність ТТН триває досить довго.
На думку податківців, підприємство, яке не оформлювало ТТН, втрачає право на податкові витрати і кредит. Аргументують вони її наступним чином: товарно-транспортна накладна (далі – ТТН) – це єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, що підтверджує списання товарно-матеріальних цінностей та понесення витрат на їх переміщення.

При цьому наявність первинного документу – обов’язкова вимога для віднесення витрат до податкових.
Це в чергове підтверджено і у листі Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві «Щодо права на податкові витрати та податковий кредит з ПДВ у разі відсутності ТТН» від 08.05.14 р. № 4151/10/26-15-11-01-06.
Отже, аби уникнути суперечок із міндоходівцями слід обзавестися ТТН. Тим більше, що судова практика з цього приводу доволі неоднозначна. Тим, хто готовий відстоювати протилежну точку зору радимо озброїтись матеріалами газети «Все про бухгалтерський облік» № 16 за 2014 рік.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 30.05.2014

ЯК ОПОДАТКОВУЮТЬ ВІДПУСКНІ
Які правила оподаткування відпускних?

ВІДПОВІДЬ
ГУ Міндоходів у м. Києві нагадує: суми відпускних оподатковують податком на доходи та єдиним внеском за загальними правилами оподаткування зарплати. Нараховані відпускні беруть до уваги при визначенні граничного розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Базу оподаткування для податку на доходи зменшують на суми єдиного внеску та податкової соціальної пільги (якщо на неї є право). Ставка податку загальна як для відпускних, так і для зарплати.
При заповненні Податкового розрахунку ф. № 1ДФ відпускні (як і зарплату) показують з ознакою доходу «101». Якщо відпустка перехідна (припадає не на один місяць), то при розрахунку граничного доходу для застосування податкової соціальної пільги відпускні відносять до відповідних періодів їх нарахування (пп.169.4.1 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Тобто суму перехідних відпускних спочатку розподіляють між місяцями, на які вони припадають, а потім визначають право на податкову соціальну пільгу та застосовують відповідні ставки податку на доходи.
Суму єдиного внеску в частині утримання за ставкою 3,6% визначають в межах максимальної величини бази нарахування, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI (17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).
Відпускні входять до складу додаткової зарплати, тож їхні суми можна віднести до податкових витрат на підставі п. 142.1 ПКУ.
Також нагадаємо, що детально про порядок нарахування відпускних можна дізнатися на сайті газети «Все про бухгалтерський облік», а також у спецвипуску газети «Все про бухгалтерський облік» № 48 за 2014 р.

За даними офіційного веб-сайта ГУ Міндоходів України у м. Києві http://kyiv.minrd.gov.ua
У відповіді враховано норми законодавства станом на 29.05.2014

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ З-ЗА КОРДОНУ: ЧИ ОБКЛАДАТИ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ
У 2013 році я одержувала грошові перекази від матері, яка працює за кордоном. Чи
потрібно мені сплатити з їх суми податок на доходи та подати декларацію?

ВІДПОВІДЬ
Грошові перекази, які особа одержувала від матері-резидента через кордон, слід обкладати податком на доходи як подарунок. Кошти зазначені в переліку об’єктів
дарування і спадкування для цілей оподаткування (пп. «ґ» п. 174.1 Податкового кодексу України, далі ѕ ПКУ). Подарунки, отримані від членів родини першого ступеня споріднення (у т.ч. до них належить матір), обкладають за ставкою 0% (пп. 14.1.263, абз. «а» пп. 174.2.1 і п. 174.6 ПКУ). У зв’язку з одержанням таких доходів фізособа звільнена від подання Податкової декларації про майновий стан і доходи, форму якої затверджено наказом Міндоходів України від 11.12.13 р. № 793 (далі ѕ Декларація) (абз. 2 п. 174.3 і п. 179.2 ПКУ).
Водночас зауважимо, що податківці можуть наполягати на тому, що грошові перекази, отримані від родички з-за кордону, є іноземними доходами. Таку позицію вони озвучили в журналі «Вісник податкової служби України» № 6 за 2012 р. на стор. 4.
Якщо відправник грошових переказів має статус нерезидента, їх одержувач повинен сплатити податок на доходи за ставкою 15% (17%) незалежно від ступеня споріднення й подати Декларацію (пп.пп. 14.1.122, 14.1.213, п. 167.1 і пп. 174.2.3 ПКУ).

У відповіді враховано норми законодавства станом на 29.05.2014

Усі матеріали подано відповідно до даних сайту газети “Все про бухгалтерський облік” http://www.vobu.com.ua/ukr

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *