Основи дискусії: як зробити уроки цікавими

Дискусія – це обговорення нагальної проблеми, щодо якої існує декілька точок зору, спрямоване на пошук шляхів її розв’язання. Дискусія передбачає аргументацію позицій учасників, логічність та чіткість формулювання висловів і тверджень.
Навички ефективної дискусії стануть студентам у пригоді не лише на заняттях, а й у повсякденному житті. Вміння обговорювати питання, чітко та логічно формулювати власні думки, з повагою ставитися до тих, чия точка зору відрізняється від власної, – риси вихованої людини.

Форми дискусії

Існує декілька форм проведення дискусії. Від правильного вибору форми обговорення залежить, чи буде дискусія ефективною.

  • Круглий стіл – це бесіда, що передбачає участь приблизно 5 студентів, які послідовно обговорюють певну проблему.
  • Засідання експертної групи – для його проведення навчальну групу треба об’єднати в робочі групи, кожна з яких на підготовчому етапі самостійно обговорює нагальне питання та обирає експерта. Він буде висловлювати позицію групи під час засідання. Далі обговорення відбувається між експертами – представниками груп. Важливо – групи не можуть втручатися в обговорення. Хоча зрідка можна взяти тайм-аут та відкликати експерта для консультації з групою.
  • Форум – обговорення, під час якого група експертів обмінюється думками з «аудиторією», тобто навчальною групою студентів.
  • Дебати – дискусія, яка починається із виступів представників від кожної сторони, після чого кожен учасник обговорення може ставити  з трибуни запитання та давати коментарі.
  • Судове засідання – обговорення на кшталт судового розгляду справи.

Перехресна дискусія – один з методів розвитку критичного мислення. Для організації перехресної дискусії оберіть тему, яка об’єднує дві протилежні точки зору. На першому етапі кожен студент записує декілька аргументів на підтримку своєї позиції. Згідно з позицією, студентів об’єднують у робочі групи, кожна з яких складає перелік аргументів на підтримку своєї думки. Дискусія між двома групами відбувається так: перша група виступає зі своїм аргументом, друга – його спростовує та висловлює свій перший аргумент. Перехресно перша група спростовує аргумент другої та висловлює свій другий тощо.

Етапи дискусії

Звісно, під час проведення студентської дискусії важко розмежовувати та контролювати етапи дискусії. Проте не зайвим буде знати їх та розуміти, як допомогти студентам налагодити ефективну комунікацію. До того ж, якщо один з етапів ігнорується, то дискусія може перетворитися на образливу та емоційну суперечку.
1. Встановлення контакту.
Зазвичай цей етап починаєтся привітаннямстудентів – учасників дебатів. Важливо зняти напруження. Для цього учасники різних груп можуть потиснути один одному руку  та обмінятися компліментами. У першу чергу, вони колеги, а не вороги.
2. Визначення мети дискусії.
Обидві групи студентів мають чітко розуміти мету та результат дискусії. Спитайте учасників, яку мету вбачають вони, та допоможіть студентам сформулювати цілі обговорення і розібратися з результатом дискусії. Вони повинні зрозуміти, що дискусія – це не просто балачки, а спосіб задіяти усі свої знання та вміти аналізувати інформацію, яку вони отримують.
3. Визначення позицій учасників дискусії.
Спочатку студенти формулюють свою думку щодо нагального питання та висловлюють її оточуючим. А відповідно до висловлених поглядів утворюються дискусійні групи.
4. Власне дискусія.
Оберіть разом зі студентами одну з форм проведення дискусії. Допоможіть їм обговорити проблемне питання, застосовуючи логічне та критичне мислення. Студенти висловлюють свої аргументи та спростовують аргументи опонентів.
5. Підбиття підсумків.
Це важливий етап дискусії. Зазвичай його проводить ведучий. Допоможіть студентам розібратися з повнотою викладу, логічністю та аргументованістю висловлювань. Обміркуйте новизну та доречність використаної інформації, достовірність джерел.

Правила проведення дискусії

Дискусія – процес емоційний, а студенти ще не зовсім вміють контролювати свої емоції. Щоб обговорення не перетворилося з конструктивної дискусії на образливу суперечку, потрібно дотримуватися простих, але важливих правил поведінки під час дискусії.
1. Повага до опонетнів.
Студенти мають зрозуміти, що різні точки зору – ще не привід для конфлікту. Краще вдатися до аргументованого обговорення, аніж ображати та переходити на особистості, відстоюючи свою позицію.
2. Уникати жаргонізмів та образливих слів.
Навіть якщо під час дискусії емоції учасників посилилися, студентам слід пам’ятати, що ображати та вживати лайливі слова не можна.
3. Бути лаконічними.
Поясніть  студентам, що вони мають висловлювати свою думку лаконічно, адже слухачам та опонентам великий обсяг інформації сприймати важче. Доповідачам не слід відволікатися від основної теми.
4. Чіткість висловлення думок.
Студенти, які виступають під час дискусії, повинні дотримуватися структури та послідовності викладу інформації. Проведіть паралель між структурою написання твору чи доповіді та формуванням свого виступу під час дискусії.
5. Дотримуватися логіки.
Аргументація студентів повинна бути виваженою, впорядкованою, спиратися на причинно-наслідкові зв’язки.
Метод дискусії допоможе вам зробити заняття цікавим, а студенти зможуть сформувати власну точку зору та вміння застосовувати на практиці отримані знання. Навчіть їх не лише аргументувати свою позицію, а й поважати опонентів. Це стане ще одним кроком на шляху розвитку емоційного інтелекту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *