Викладачі

Про циклову комісію

     IMG_20171220_105057

Дана циклова комісія є об’єднанням викладачів споріднених дисциплін обліково-економічного циклу.

    Головна мета роботи циклової комісії обліково-економічних дисциплін полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у сучасних соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання в умовах різних форм власності. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

  • впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
  • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та інформаційно-комунікативних технологій;
  • ефективної організації самостійної роботи студентів;
  • удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.

    Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації навчального процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, керівників виробничого навчання, методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання технологій у навчальному процесі, організації самостійної роботи студентів з вивчення окремих тем та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних лабораторіях і кабінетах, надає допомогу молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю. Циклова комісія має право вносити пропозиції щодо змісту та обсягу діючих програм у зв’язку із специфікою галузі, змінами у законодавстві, кращого досвіду роботи та послідовністю вивчення окремих тем суміжних і взаємопов’язаних навчальних дисциплін.

   Вивчення тенденцій обліку, фінансів, аналізу і контролю доповнюється знанням сучасних технологій організації бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерної техніки, а зокрема – програми 1С: Підприємство 8.2. (конфігурація “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства України”). А це значною мірою підвищує рівень підготовленості майбутніх спеціалістів до реалій сьогодення.

     Голова комісії – викладач вищої категорії Ящевська Оксана Миколаївна.

     У складі циклової комісії працюють висококваліфіковані спеціалісти – викладачі:
Беркало Марія Володимирівна – викладач економічних дисциплін, І категорії;
Галушка Вікторія Станіславівна – викладач економічних дисциплін, вищої                                                                     категорії;
Гаркава Лариса Олександрівна – викладач облікових дисциплін, І категорії;
Гладка Лілія Олексіївна – завідуюча економічним та заочним відділеннями,                                                                    викладач облікових дисциплін, вищої категорії,                                                                         викладач-методист;
Матвієнко Олександр Васильович – заступник директора з навчально-                                                                            виробничого навчання, викладач економічних                                                                           дисциплін, вищої категорії, викладач-методист;
Рожкова Марина Анатоліївна – викладач економічних дисциплін, І категорії;
Черненко Світлана Петрівна – викладач економічних дисциплін, ІІ категорії;
Шевнікова Антоніна Євгеніївна – викладач економічних дисциплін; вищої                                                                      категорії;
Шевченко Тетяна Олександрівна – заступник директора з виховної роботи,                                                                      викладач економічних дисциплін, вищої категорії.

графік консультацій

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *